мої улюблені місця
Сухомлинов Олексій Миколайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології, директор Центру польської мови і культури Бердянського університету менеджменту і бізнесу, голова польського культурно-освітнього товариства „Відродження”, науковий секретар Спілки польських вчених Бердянська. Автор понад 120 наукових статей і 5 монографій.
Наукові дослідження стосуються проблем прояву форм пограничності та багатокультурності. У наукових працях досліджено літературознавчий і антропологічний аспекти культурної, мовної та релігійної інтерференції, розглянуто складні питання польсько-українських лімінільних текстів, цивілізаційно-культурного пограниччя літератури сучасної Туреччини та традицій толерантності поліетнічної Буковини.
У блозі можна прочитати мої спогади-роздуми української та польською мовами.